Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Icona de conformitat amb el nivell A, W3C-WAI Guia d'accessibilitat als continguts web 1.0

PoNewEdit 1.0.1 i UpdatePoFile 1.0.1

Editors d'arxius .po

Versió del 17/08/2009

English banner Bandera espaņola

Programes de lliure distribució i codi obert (*). Mireu la pàgina dins de:

SourceForge.net Logo

 

Descàrrega

Introducció

Versions

 

Descàrrega

PoNewEdit, directament, clica aquí: Icona de l'arxiu 2.786Kb

UpdatePoFile, directament, clica aquí: Icona de l'arxiu 2.843Kb

Introducció

Per a programes multilingües que utilitzen gettext, són uns editors alternatius a Poedit. PoNewEdit és pels traductors i UpdatePoFile pels programadors.

PoNewEdit

imatge de PoNewEdit

és només per als traductors:

Per a facilitar la traducció amb traductors automàtics i revisió de la traducció realitzada amb editors externs, aquest programa permet la còpia de tots o alguns dels missatges a traduir al portapapers, i el procés invers d'enganxat de les traduccions realitzades.

Verifica la igualtat en el nombre dels paràmetres a reemplaçar en els missatges (per exemple, en pascal: %d i %s).

Còpia, amb condicions, de missatge original a traduït del mateix arxiu o importa el traduït d'un altre arxiu po.

Ordena, temporalment, segons el contingut d'un o més camps.

Marca, temporalment, els registres (per exemple, com a resultat de la recerca d'una cadena de caràcters).

UpdatePoFile

imatge de UpdatePoFile

és només per als programadors, afegeix a PoNewEdit:

Dóna informació sobre les referències als arxius de codi d'un arxiu po.

Eliminació selectiva de registres que facin referència a arxius de codi que no s'utilitzin en un determinat projecte.

Usualment per a grans projectes: obtenció d'arxiu po resultant de la suma d'arxius po de diverses llibreries o directoris (i amb el po específic del projecte).

Disposa de dos plafons en què es pot carregar diferents arxius po, així es poden realitzar:

A. Recerca del mateix missatge origen en l'altre arxiu.

B. Comparacions: Determina quins registres existixen en l'arxiu po que no es troben en l'altre (i així poder eliminar els registres que ja no s'utilitzen).

C. Actualitzacions: Afegeix els registres que no existeixen, actualitza les referències al codi, ordena els registres de la versió antiga segons la nova.

 

Ambdós programes:

Preparats per a persones que precisen lector de pantalla (cecs o amb dèficit visual profund).

Amb dos mides per les imatges:

imatge amb botons petits imatge amb botons grans

 

(*) Els programes són de software lliure; podeu redistribuir-los i/o modificar-los segons les condicions de la GNU General Public License com està publicat per la Free Software Foundation. Podeu descarregar el codi de los programas, en Object Pascal (Delphi): Icona de l'arxiu 1.824Kb.